Wij geloven in een aantal praktische regels die zorgen voor succes. Als een plan niet opgeschreven is bestaat het niet. Als een plan geen deadline kent dan gaat het niet gebeuren of lang duren. Als we geen tekening kunnen maken hoe het plan gaat werken is de kans groot dat het niet gaat slagen. Als er geen mensen tijd voor krijgen dan blijft een plan een plan. Als er geen duidelijke doelen staan beschreven dan kan ook een ander doel behaald worden. Zo kunnen we natuurlijk nog wel even doorgaan. In dit artikel wil ik graag in gaan op een laatste ontwikkeling die wij hebben doorgevoerd. Dit gaat over het schema dat wij tekenen als we anderen uitleggen hoe wij innovatie zien. Ik heb het hier dan vooral over het interne innovatieproces binnen organisaties.

Overview

Je ziet hier een overview van het totale proces van innovatie dat gebruikt kan worden voor kleine tot zeer grote organisaties. De innovatiestrategie is gekoppeld aan de bedrijfs/afdelingsstrategie. Tevens kan de innovation Inbox(zie uitleg hieronder) weer per afdeling/team apart bestaan en gemanaged worden. Het komt erop neer dat het noodzakelijk is om een soepel en toch strategisch krachtig model te hebben om meer innovatiesucces te boeken.

Innovation Strategy

De Innovatiestrategie beschrijft wat de doelen op korte en lange termijn zijn en welke strategie gevolgd wordt om deze doelen te gaan behalen. De Innovatiestrategie is altijd afgeleid van de bedrijfs- of afdelingsstrategie. Ieder jaar wordt de strategie bijgeschaafd en vervolgens tot uitvoering gebracht door het team.

Innovation Inbox

Op basis van de strategie en alle interne en externe bronnen worden ideeën en problemen achterhaald die een bijdrage leveren aan het behalen van de strategische doelen. Hierbij is er een gezonde verhouding tussen proactief (top down & inside out) en reactief (bottom up & outside in). Bij voorkeur worden in deze fase problemen en ideeën gebruikt. Als organisatie/team wil je vooral innoveren op problemen/uitdagingen. De hoogste toegevoegde waarde lever je door een probleem op te lossen i.p.v. een idee te verkopen wat nog niet een probleem is bij de klant of interne organisatie. In de praktijk worden hier vaak alleen ideeën gebruikt. De neiging van veel organisaties is juist om op basis van een paar ideeën een besluit te nemen en over te gaan naar de business cases zonder dat echt een goede probleemdefinitie is gemaakt. Organisaties nemen hier een short cut die een zeer grote kans van falen heeft of zorgt voor later een te hoge kostenpost of doorlooptijd. De Innovation Manager bepaalt welke en wanneer innovaties geselecteerd worden om uit te voeren. Binnen grotere organisaties wordt hiervoor veelal een ‘Innovation Board’ betrokken om te zorgen voor voldoende draagvlak in de business.

Innovation Projects

Wanneer besloten wordt om een innovatieproject daadwerkelijk uit te gaan voeren, dan wordt hier een innovatieproject van gemaakt. Het project doorloopt eerst de drie fases van ‘Innovation fuzzy front end’ (Problem finding, Solution finding, Proof of concept) om daarna volgens een bestaande manier van projectmanagement door de delivery fases heen te gaan: business case, development en delivery. Je kunt de fases zien als een stage gate waar je tussen iedere fase approval moet krijgen (een oplevering) om door te mogen. Afhankelijk van de kwaliteit en de cultuur binnen de organisatie wordt bepaald hoe strak of juist los de beoordelingscriteria zijn. Het model dat hier geschetst wordt is weer van toepassing op zowel kleine als grote organisaties en op complexe en minder complexe innovatieprojecten. De projecten worden beheerd door de Innovatie Manager. De innovatie projecten worden uitgevoerd door Innovatie Sprint Masters (leiden de fases: ‘fuzzy front end’) en door Innovatie project leiders (leiden de fases: ‘Innovation Delivery’). In de innovatie teams zitten experts en innovators die opgeleid zijn om innovaties in een korte doorlooptijd naar een resultaat brengen.

TIP: Innovation Toolbox

Voor alle onderdelen in dit model hebben wij modellen en canvassen ontwikkeld en gratis beschikbaar gesteld via onze Innovation Toolbox. Deze kun je hier downloaden.

DOWNLOAD INNOVATION TOOLBOX (FREE)